تیک Tik

نام: تیک Tik

فعالیت: اپلیکیشن جامع خدمات و محتوای تعاملی (سوپر اپ)

موسس: شرکت گلپا تجارت جهانی ایرانیان

شعار: هویت دیجیتال شما

شروع: آذر ۱۳۹۷

مقیم: تهران

سرمایه اولیه: نامشخص

ارزش مالی: نامشخص

اعضای تیم: نامشخص

تعداد کارمندان: نامشخص

سرمایه گذار مالی: نامشخص

رشد و شتابدهی: نامشخص

محصولات پورتفولیو: ندارد

رقبای کلیدی: