کامیونیتی‌ها

کامیونیتی یا اجتماع (به انگلیسی: Community)

شهرها:

سراسری

گروه تلگرامی کارآفرینان آینده

مشهد

گروه تلگرامی جامعه استارتاپی خراسان

گروه تلگرامی همفکر مشهد گروه تلگرامی جلسات باز نرم افزاری مشهد گروه تلگرامی کاربران لینوکس مشهد(مشهدلاگ)

گروه تلگرامی جاوا اسکریپت مشهد

گروه تلگرامی بازی سازان مشهد

کانال تلگرامی تجربه کاربری مشهد

کانال تلگرامی اندرویدیها مشهد