کامیونیتی‌ها

کامیونیتی یا اجتماع (به انگلیسی: Community)

شهرها:

مشهد

گروه تلگرامی جامعه استارتاپی خراسان

گروه تلگرامی همفکر مشهد گروه تلگرامی جلسات باز نرم افزاری مشهد گروه تلگرامی کاربران لینوکس مشهد(مشهدلاگ)

کانال تلگرامی اندرویدیها مشهد

گروه تلگرامی بازی سازان مشهد